Кафедра фармакології

ВЕРЕІТИНОВА Валентина Прокопівна

ВЕРЕІТИНОВА Валентина Прокопівна (28.05.1953, м. Харків) – кандидат медичних наук, доцент кафедри фармакології НФаУ.

Google Scholar

Orcid

Scopus, h-індекс = 1.

Закінчила Харківський медичний інститут (1977). У 1977-1983 рр. працювала молодшим науковим співробітником НДІ мікробіології, вакцин та сироваток ім. І.І. Мечнікова. У НФаУ працює: асистент (1983-1997), старший викладач (1998 – 2002), доцент кафедри фармакології (2002).

Навчально-методична робота. Читає лекції та проводить практичні заняття з фармакології, лікарської токсикології, побічної дії ліків, основ медико-біологічних та фармацевтичних знань. Співавтор посібників «Курс лекцій з фармакології для іноземних студентів» (2001), «Для выполнения контрольных работ студентам заочной формы обучения» (2001), «Руководство для внеаудиторной и аудиторной работы» (2002), «Самостійна робота студентів з фармакології» (2004), «Рациональная терапия острых респираторных заболеваний» (2008), «Фармакология в вопросах и ответах» (2012), «Лекции по лекарственной токсикологии» (2012); збірника тестових завдань з фармакології для ліцензійного іспиту «КРОК-2» (2006-2012), 60 статей до Фармацевтичної енциклопедії; типової та робочої програм для спеціальностей «Клінічна фармація», «Технологія парфумерно-косметичних засобів», робочих програм з дисциплін «Біотехнологія», «Основи раціонального використання ліків».

Науково-дослідна робота: дослідження БАР з потенційною протизапальною та аналгетичною активністю. Захистила кандидатську дисертацію на тему «Поиск и изучение противовоспалительных и анальгетических веществ в ряду производных 2-оксоиндолина» (1991). Співавтор 3-х авторських свідоцтв та 3-х патентів на винахід (Україна).

Громадська діяльність. Є відповідальною за підготовку студентів до Всеукраїнської студентської олімпіади з фармакології.

Print Friendly, PDF & Email