Кафедра фармакологии

ЗУПАНЕЦЬ Максим Володимирович

Зупанец Максим ВолодимировичЗУПАНЕЦЬ Максим Володимирович (17.08.1990, м. Харків) – кандидат фармацевтичних наук, асистент кафедри фармакології.

Закінчив із відзнакою НФаУ за спеціальністю «Клінічна фармація» в 2012 р., де працює: старший лаборант, здобувач кафедри фармакології  2012-2015. Асистент кафедри з 2015 року. У 2015 р. отримав другу вищу освіту закінчивши Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди за спеціальністю «Англійська мова та література».

Навчально-методична робота. Проводить практичні та семінарські заняття з фармакології.

Науково-дослідна робота: пошук та дослідження нових протизапальних препаратів. Захистив у 2015 р. кандидатську дисертацію за темою «Пошук нових протизапальних препаратів в ряду нітро- та оксамоїлзаміщених N-фенілантранілових кислот» під керівництвом проф. С.М. Дроговоз. Має 51 наукову працю, з них 15 статей опубліковано в наукових профільних виданнях, рекомендованих МОН України, в тому числі 12 статей у зарубіжних виданнях, 1 патент України на корисну модель, 21 тез доповідей, 1 навчальний посібник з фармакології та 1 інформаційний лист.

Громадська діяльність. Є дійсним членом всеукраїнської громадської організації «Асоціація фармакологів України». Відповідальний за наповнення сайту кафедри. Брав участь у роботі VII Національного з’їзду фармакологів України (2010), у міжнародних науково-практичних конференціях молодих вчених, мав стендову доповідь у національному конгресі «Клінічна фармація: 20 років в Україні». Нагороджений почесною грамотою НФаУ та відзнакою за сумлінну роботу у підготовці VII Національного з’їзду фармацевтів України.

Print Friendly, PDF & Email