Кафедра фармакології

Історична довідка

Кафедра фармакології Національного фармацевтичного університету починає свою історію від 1924 р. За майже 90 р. свого життя кафедра фармакології стала визнаним центром наукової та методичної роботи, створення нових лікарських препаратів. Вона є опорною кафедрою – методичним центром викладання фармакології у 17 вищих навчальних закладах України, де готують майбутніх провізорів.
Колектив кафедри взяв участь у створенні близько 50 лікарських препаратів, 15 з яких дозволено до промислового виробництва (флавін, холосас за новою технологією, поліфітохол, антраль, тіотріазолін, венттокол, ерісод, рексод, ліолів, ліпофлавон, просталад, інфларакс та ін.), На кафедрі за останні роки видано 10 монографій, 10 методичних рекомендацій щодо фармакологічного вивчення лікарських препаратів, затверджених МОЗ СРСР та України та близько 100 методичних рекомендацій щодо навчального процесу. Видано комплекс нової навчально-методичної літератури (понад 15 назв) українською, російською, англійською, французькою, арабською мовами, у тому числі «Лікарська рецептура», «Фармакологія на долонях», «Фармакологія на допомогу лікарю, провізору та студенту», «Побічна дія ліків», «Фармакологія cito», «Хронофармакологія», «Лікарська токсикологія». Створено оригінальну навчальну фотоколекцію сучасних лікарських препаратів.
Наукова тематика кафедри охоплює основні напрями сучасної фармакології, а саме дослідження та розробку протизапальних, хондропротекторних, репаративних, ранозагоювальних, противиразкових, гіпоурикемічних, гіпоглікемічних, гепатопротекторних, антиоксидантних, антиатеросклеротичних, кардіопротекторних, пульмопротекторних, сечогінних та нефропротекторних, утеротонічних, токолітичних та гравідопротекторних, вульвопротекторних, простатопротекторних, протисудомних, церебропротекторних, психотропних, стреспротекторних, фригопротекторних, імунотропних засобів. Для наукових досліджень використовується база ЦНДЛ та власна лабораторія.

Завідувачи кафедри:
• професор, академік АМН СРСР Олександр Ілліч Черкес (1924-1939);
• доцент М.В. Первак (1939-1941);
• професор Марія Андріївна Ангарська (1944-1952), директор Харківського науково-дослідного хіміко-фармацевтичного інституту;
• професор Василь Іванович Сила (1952-1972);
• професор, заслужений працівник народної освіти України, заслужений професор НФаУ та Тернопільського медичного університету, експерт міжнародної асоціації з обміну спеціалістами (Китай) Світлана Мефодіївна Дроговоз (1971-2011), за тривалого керівництва якої досягнення кафедри стали найбільш вагомими;
• професор Сергій Юрійович Штриголь (з 2011).

На теперішній час на кафедрі працюють 5 докторів та 13 кандидатів медичних, фармацевтичних і біологічних наук. 100% викладачів мають науковий ступінь. Активно функціонують наукове студентське товариство, аспірантура та докторантура. Співробітниками кафедри та під їх керівництвом захищено близько 20 докторських та понад 50 кандидатських дисертацій, виконується 12 дисертацій громадянами України з інших держав.
На кафедрі викладаються такі дисципліни: “Фармакологія”, “Фармакологія біотехнологічних препаратів”, “Фармакологія та медична рецептура”, “Побічна дія ліків” та “Основи раціонального використання ліків”.

Протягом останнього року співробітниками кафедри за матеріалами наукових досліджень опубліковано 53 статті (25 статей у закордонних фахових виданнях, у т.ч. 6 статей у наукометричних базах Scopus і Web of Science, 28 статей у вітчизняних фахових виданнях), 46 тез у вітчизняних матеріалах конференцій та 11 – у закордонних.
Сумарний індекс Гірша співробітників кафедри (Scopus): 17.
Сумарна кількість документів, які індексуються (Scopus): 123.
Сумарна кількість цитувань (Scopus): 85.
Співробітники кафедри взяли участь у 37 науково-практичних заходах різного рівня.
Протягом останнього року одержано 8 патентів України.
Видано 3 інформаційних листа Укрмедпатентінформу.
Кількість наукових публікацій в електронному архіві НФаУ – 717.
Здійснюється підготовка наукових кадрів: протягом
останнього року захищено 3 кандидатські дисертації та
отримано дипломи, триває підготовка двох аспірантів,
завершено виконання та здійснюється підготовка до захисту двох докторських дисертацій, триває підготовка одного здобувача докторського ступеня.
Студентське наукове товариство кафедри охоплює 14
здобувачів вищої освіти, які беруть активну участь у науковій
діяльності.

Print Friendly, PDF & Email