Кафедра фармакології

Наукова діяльність

Наукова діяльність кафедри весь час її існування мала дуже багатогранний профіль. У хронологічному аспекті наукова тематика кафедри у різні роки мала таке спрямування пошуку та створення нових препаратів:
1924-1970 рр. – кардіотонічних, гіпотензивних;
1971-1990 рр. – протизапальних, жарознижувальних, анальгетичних, жовчогінних, гепатопротекторних, протисудомних;
1991-1999 рр. – протизапальних, анальгетичних, жарознижувальних, гепатопротекторних, токолітичних, кардіопротекторних, антиатеросклеротичних;
2000-2004 рр. – протизапальних, анальгетичних, жарознижувальних, гепатопротекторних, токолітичних, кардіопротекторних, кардіотонічних, антиатеросклеротичних, противиразкових, вульвопротекторних, простатопротекторних, репаративних, стреспротекторних, протидіабетичних;
2005-2010 рр. – жарознижувальних, протизапальних, репаративних, ранозагоювальних, токолітичних, противиразкових, простатопротекторних, гравідопротекторних, фетопротекторних, кардіопротекторних, вульвопротекторних, анксіолітичних, антиамнестичних, іммунотропних, ангіо-протекторних, гіпоурикемічних, антиалкогольних, церебропротекторних, фригопротекторних, хондропротекторних, гіполіпідемічних, антиоксидантних, протисудомних;
Із 2011 р. – протизапальних, репаративних, ранозагоювальних, противиразкових, гіпоурикемічних, гепатопротекторних, антиоксидантних, хондропротекторних, протисудомних, гравідопротекторних, простатопротекторних, імунотропних, психотропних (седативна, анксіолітична, ноотропна, стреспротекторна, протисудомна дія), фригопротекторних, церебропротекторних, антидіабетичних засобів; лікарських препаратів, які впливають на водно-сольовий обмін; також досліджується вплив сольового складу харчового раціону на ефективність ліків різних груп.
Останнім часом виконуються дослідження з хронофармакології протизапальних, противиразкових, гепатопротекторних засобів.
Отже, колектив кафедри фармакології 90 років зберігає кращі традиції, започатковані її фундатором академіком О.І. Черкесом, та успішно розвиває їх, працюючи на благо фармації та медицини.

Кафедра продовжує співпрацю з університетом Айн-Шамс (м. Каїр, Арабська Республіка Єгипет), фармацевтичним факультетом університету Бен-Гуріона (м. Беєр-Шева, Ізраїль).

На теперішній час на кафедрі працюють 5 докторів та 13 кандидатів медичних, фармацевтичних і біологічних наук. 100% викладачів мають науковий ступінь. Активно функціонують наукове студентське товариство, аспірантура та докторантура. Співробітниками кафедри та під їх керівництвом захищено близько 20 докторських та понад 50 кандидатських дисертацій, виконується 12 дисертацій громадянами України з інших держав.
На кафедрі викладаються такі дисципліни: “Фармакологія”, “Фармакологія біотехнологічних препаратів”, “Фармакологія та медична рецептура”, “Побічна дія ліків” та “Основи раціонального використання ліків”.

Протягом останнього року співробітниками кафедри за матеріалами наукових досліджень опубліковано 53 статті (25 статей у закордонних фахових виданнях, у т.ч. 6 статей у наукометричних базах Scopus і Web of Science28 статей у вітчизняних фахових виданнях), 46 тез у вітчизняних матеріалах конференцій та 11 – у закордонних.
Сумарний індекс Гірша співробітників кафедри (Scopus): 17.
Сумарна кількість документів, які індексуються (Scopus): 123.
Сумарна кількість цитувань (Scopus): 85.
Співробітники кафедри взяли участь у 37 науково-практичних заходах різного рівня.
Протягом останнього року одержано 8 патентів України.
Видано 3 інформаційних листа Укрмедпатентінформу.
Кількість наукових публікацій в електронному архіві НФаУ – 717.
Здійснюється підготовка наукових кадрів: протягом
останнього року захищено 3 кандидатські дисертації та
отримано дипломи, триває підготовка двох аспірантів,
завершено виконання та здійснюється підготовка до захисту двох докторських дисертацій, триває підготовка одного здобувача докторського ступеня.
Студентське наукове товариство кафедри охоплює 14
здобувачів вищої освіти, які беруть активну участь у науковій
діяльності.

Список статей у професійних виданнях, опублікованих співробітниками кафедри протягом 2014-2018 рр.

Print Friendly, PDF & Email