Кафедра фармакології

ДРОГОВОЗ Світлана Мефодієвна

Дроговоз Світлана МефодіївнаДРОГОВОЗ Світлана Мефодієвна (27.01.1939, с. Ольгіно, Москалінського р-ну, Омської обл.) – доктор медичних наук, заслужений працівник народної освіти України, професор кафедри фармакології НФаУ, заслужений професор НФаУ і ТДМУ ім. І.Я.Горбачевського.

Google Scholar

Orcid

Scopus, h-індекс = 5.

Закінчила Тернопільський медичний інститут (1964) та аспірантуру (1966-1968). Працювала старшим викладачем Київського інституту народного господарства (1969-1970). У НФаУ працює: асистент (1970), старший викладач (1970-1974), завідувач (1974-2011), професор (з 2011) кафедри фармакології; одночасно – проректор з наукової роботи (1976-1984).

Навчально-методична робота. Читає лекції з фармакології. Автор та співавтор 8 підручників: «Фармакологія» (1994); «Фармакологічні ефекти та механізми дії лікарських засобів» (1995); «Фармакологія на допомогу лікарю, провізору та студенту» (2002); Фармакологія «Cito» (2010) – українською, російською та англійською мовами; “Побочное действие лекарств» (2011); «Фармакология в помощь студенту, провизору, врачу» (2012); «Лекарственная токсикология» (2015); «Хронофармакология» (у видавництві); «Фармакология в помощь иностранным студентам» (у видавництві); співавтор 10 навчальних посібників: «Фармакология в вопросах и ответах» (1993); «Учебное пособие по фармакологии для заочников» (1994); «Фармакология в профессиональных ситуациях» (1994); «Учебное пособие по фармакологии для самостоятельной работы» (1995); «Фармакологія в схемах и таблицях» (1997); «Вопросы и ответы на экзаменационные тесты» (2001);  «Врачебная рецептура» (2004); «Лекарственная токсикология» (2010) – російською та англійською мовами; «Фармакологія на долонях» (2005 – російською, українською, французькою, арабською та англійською мовами); «Фармакология наглядно» (2012); 12 монографій: «Фармакологія сульфаніламідів» (1991); «Фармакотерапія сульфаніламідами» (1992); «Остеоартрози» (1992); «Фармакотерапия заболеваний мочевыводящих путей» (1995); «Лекарственные растения при заболеваниях пищеварительной системы» (1998); Проблемна комісія «Фармація МОЗ та АМН України» (2001, 2006); Проблемна комісія «Фармакологія» (2003); «Простатопротекторы» (2004); «Супероксиддисмутаза» (2004); «Лекарственные препараты Украины» (2007); «От субстанции к лекарству» (2007); 90 методичних рекомендацій. Методики з удосконалення навчального процесу з фармакології використовується ВНЗ України та СНД.

Науково-дослідна робота: створення протизапальних, противиразкових, хондропротекторних, антиоксидантних, токолітичних, утеротонічних, анаболічних, гепато-, гастро-, пульмо-, кардіопротекторних, простатопротекторних, гравідопротекторних, вульвопротекторних, антиатеросклеротичних, ранозагоювальних, репаративних препаратів. Докторську дисертацію на тему «Порівняльне вивчення й особливості дії жовчогінних препаратів на жовчевидільну функцію печінки в нормі та при патології» захистила 1972 року. Брала  участь у розробці 21 препарату, з них 10 випускаються фармацевтичною промисловістю. Співавтор перших вітчизняних синтетичних гепатопротекторів: «Тіотриазолін», «Антраль», а також препаратів «Фламін», «Ліолів», «Політифітохол», «Глюкозамін», «Просталад», «Рексод», «Ерисод» та токолітика «Вентокол». Автор та співавтор понад 800 друкованих праць, серед яких 320 авторських свідоцтв і 28 патентів України. Раціоналізаторська пропозиція С.М. Дроговоз щодо визначення холестерину в жовчі була впроваджена в багатьох лабораторіях СНД, на неї існує понад 200 літературних посилань. Організатор першої наукової конференції в Україні з гепатопротекторів (2003), член спеціалізованої вченої ради НФаУ із захисту дисертацій зі спеціальності 14.03.05 – фармакологія, апробаційної ради з фармакології. Підготувала 55 докторів і кандидатів наук; керує підготовкою 2-х докторантів і 4-х кандидатів наук.

Громадська діяльність. Створила перший інформаційний центр в Україні з лікарських препаратів «Лікінформ». Керівник Північно-східного регіонального центру ДЕЦ МОЗ України; експерт Міжнародної асоціації з обміну спеціалістами (Китай) та член редколегії низки наукових журналів; була членом президії Фармакологічного і Фармакопейного центрів МОЗ України.

Нагороди: медалі «За трудовое отличие» та «Ветеран труда»; почесне звання «Заслужений діяч народної освіти України», почесні знаки «Відмінник охорони здоров’я», «Изобретатель СССР»; численні Почесні грамоти МОЗ СРСР, України та Верховної Ради України; дипломи у номінаціях конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імені» та Української фармацевтичної асоціації. Почесний професор Тернопільського медичного університету та заслужений професор НФаУ. За створення унікального комплексу з навчальної літератури за системою ЄМС отримала I  премію МОН України серед вищих і середніх закладів України (1990).

Print Friendly, PDF & Email