Кафедра фармакологии

КОЙРО Ольга Олегівна

Койро Ольга ОлегівнаКОЙРО Ольга Олегівна (02.10.1986 р., м. Харків) – кандидат фармацевтичних наук, асистент кафедри фармакології НФаУ.

Закінчила з відзнакою НФаУ за спеціальністю «Фармація» (2009 р.). З 2008 р. працювала старшим лаборантом кафедри технології ліків та клінічної фармакології з фармацевтичною опікою ІПКСФ, потім кафедри фармакології НФаУ та навчалась в аспірантурі (2010-2013 рр.). З 2013 р. асистент кафедри фармакології НФаУ.

Навчально-методична робота. Веде практичні та семінарські заняття з фармакології. Бере участь у підготовці навчально-методичних матеріалів.

Науково-дослідна робота. З 2007 р. (з 3-го курсу навчання) брала активну учать у роботі студентського наукового товариства кафедри хімії природних сполук. З 2008 р. здійснює дослідження у галузі експериментальної фармакології. Досліджує нефро-, гепатопротекторні та гіпоурикемічні властивості фітопрепаратів. У 2014 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Роль біологічно активних речовин яглиці звичайної (Aegopodium podagraria L.) у нефропротекторній, гепатопротекторній та гіпоурикемічній дії» під керівництвом проф. С.Ю. Штриголя. Є автором та співавтором понад 40 наукових праць, серед яких 19 статей у виданнях України, Росії, Австралії, монографія «Лекарственные растения и обмен мочевой кислоты» (2014 р.), 3 патенти України на користу модель, 1 патент України на винахід, 1 інформаційний лист. Є співавтором 2 навчально-методичних посібників.

Громадська діяльність: Дійсний член Всеукраїнської громадської організації «Асоціація фармакологів України» та Міжнародного союзу фундаментальної та клінічної фармакології «IUPHAR». Є тьютором спеціальності «Лабораторна діагностика», виконує обов’язки секретаря Ради деканів НФаУ.

Print Friendly, PDF & Email