Кафедра фармакологии

КУЦЕНКО Тетяна Олександрівна

КУЦЕНКО Тетяна Олександрівна (07.03.1976, м. Харків) – кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри фармакології НФаУ.

Закінчила з відзнакою Українську фармацевтичну академію (1998) за спеціальністю «Фармація», з відзнакою інтернатуру та магістратуру (1999) за спеціальністю «Провізор загального профілю», аспірантуру без відрива від виробництва (1999-2003) за спеціальністю «Фармакологія». В 2003р. закінчила спеціальні курси англійської мови «Інтерлінгва» при Національному університеті ім. В.М. Каразіна та отримала право на викладання дисциплін за фахом англійською мовою.

Працює в Національному фармацевтичному університеті з 1998 року старшим лаборантом (1998-2000), асистентом (2001-2004), доцентом (з 2005) кафедри фармакології.

На кафедрі виконувала обов`язки відповідального за СНТ кафедри, громадського касира, члена журі та відповідального за проведення Всеукраїнських олімпіад з фармації та фармакології, завуча заочного відділення, співробітника профспілкового комітету НФаУ, відповідала за курс фармакології та токсикології для студентів англомовного відділення. Зараз виконує обов`язки помічника завуча кафедри та члена приймальної комісії НФаУ.

Навчально-методична робота. Читає лекції, проводить практичні та семінарські заняття з фармакології; співавтор підручника, довідників, керівництва, навчальних посібників, методичних рекомендацій для самостійної, позааудиторної та аудиторної роботи студентів з фармакології, в т.ч. на англійській мові.

Науково-дослідна робота – пошук та створення нових лікарських препаратів противиразкової дії рослинного та синтетичного походження. В 2004р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Фармакологічне вивчення противиразкової активності супероксиддисмутази» за спеціальністю 14.03.05 – фармакологія (науковий керівник – проф. Дроговоз С.М.). Співавтор лікарського засобу «РекСОД».

Автор та співавтор більш ніж 160 наукових та навчально-методичних робіт, серед яких підручник з фармакології, різні навчальні посібники, статті для «Фармацевтичної енциклопедії», патенти на винахід та корисну модель, інформаційні листи, наукові методичні рекомендації, статті та тези доповідей.

Громадська діяльність. Член Міжнародної асоціації фармакологів та Асоціації фармакологів України. Нагороджена почесною грамотою та подяками НФаУ, іменною стипендією Харківської Облдержадміністрації ім. М.О. Валяшка. Підготувала 2 кандидатів (іноземного та вітчизняного) фармацевтичних наук.

Print Friendly