Кафедра фармакологии

СТОЛЄТОВ Юрій Віталійович

Столєтов Юрій ВіталійовичСТОЛЄТОВ Юрій Віталійович (07.01.1962, м. Новохоперськ Воронезької обл., Росія) – кандидат біологічних наук, доцент кафедри фармакології.

Закінчив Харківський фармацевтичний інститут (1984), де працює: асистент (1995), доцент (2003) кафедри фармакології. Працював заступником декана факультету промислової фармації (2002-2015).

Навчально-методична робота. Читає курс лекцій та проводить практичні заняття з фармакології у студентів спеціальності Фармація, ТФП, Маркетинг, Менеджмент та Економіка підприємства. Є співавтором навчальних посібників «Лекарственная токсикология» (2015), «Абітурієнту Національного фармацевтичного університету» (2009, 2010), атлас « Фармакология наглядно» (2013), «Лекции по лекарственной токсикологии» (2012); «Руководство для внеаудиторной и аудиторной работы студентов по фармакологии» (2002, 2015); «Для выполнения контрольных работ студентами заочной формы обучения» (2011), «Фармакология в вопросах и ответах» (2012), «Самостійна робота студентів з фармакології» (2004), «Справочные таблицы по фармакологии» арабською мовою (2003), «Методические рекомендации для аудиторной работы по лекарственной токсикологии» (2012), «Збірник тестових завдань для ліцензійного іспиту КРОК 1» (фармація, 2006-2017), монографії «Простатопротектори» (2005). Розробив робочі навчальні програми з фармакології й токсикології для іноземних студентів. Бере участь у розробленні тестових завдань для ліцензійного іспиту «КРОК-1» (фармація).

Наукова-дослідна робота: гіполіпідемічні препарати, простатопротектори. Досліджував гіполіпідемічні властивості похідних полісахариду хітину. Захистив кандидатську дисертацію на тему: «Гіполіпідемічна активність похідних полісахариду хітину» (2000). Результати досліджень були опубліковані в 11 друкованих працях і 4-х тезах доповідей. Брав участь у вивченні простатопротекторної дії комбінованого рослинного препарату «Просталад». Результати досліджень опубліковані в 4-х статтях й 4-х тезах доповідей. Препарат «Просталад» виробляється промисловістю. Автор 20 та співавтор 25 статей до Фармацевтичної енциклопедії, 4 статей до Великої української енциклопедії.

Громадська діяльність. Член Міжнародної асоціації фармакологів та Асоціації фармакологів України.

Print Friendly, PDF & Email