Кафедра фармакологии

Товчига Ольга Володимирівна

ТОВЧИГА Ольга Володимирівна (10.07.1983, м. Чернігів) – кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри фармакології та лікарської токсикології НФаУ.

Закінчила з відзнакою НФаУ за спеціальністю «Клінічна фармація» (2005), одночасно з проходженням інтернатури навчалась у магістратурі (2005–2006). З 2005 року працювала старшим лаборантом та навчалася в аспірантурі (2006–2009). З 2009 року – асистент кафедри технології ліків та клінічної фармакології з фармацевтичною опікою ІПКСФ НФаУ, з 2011 – асистент, з 2014 – доцент кафедри фармакології НФаУ.

Навчально-методична робота. Проводить лабораторні заняття з фармакології, токсикології, побічної дії ліків, в т.ч. англійською мовою. Бере участь у підготовці навчально-методичних матеріалів, які розробляються на кафедрі, готує відео- та аудіоматеріали до занять.

Науково-дослідна робота. З 2002 року (з 3-го курсу навчання у НФаУ) здійснює дослідження в галузі експериментальної фармакології під керівництвом професора С.Ю. Штриголя. Захистила магістерську роботу на тему «Дослідження реальних ефектів та впливу на обмін сечової кислоти препаратів яглиці звичайної (Aegopodium podagraria L.)» (2006) та кандидатську дисертацію на тему «Дослідження сечогінної, нефропротекторної, гіпоурикемічної дії яглиці звичайної (Aegopodium podagraria L.) як основи для створення лікарських засобів (2009). Одночасно були вдосконалені деякі методи вивчення видільної функції нирок в експерименті, що відображено в публікаціях, у т.ч. методичних рекомендаціях, затверджених ДФЦ МОЗ України «Методи експериментального моделювання ураження нирок для фармакологічних досліджень» (2009). Автор та співавтор 117 наукових праць, серед яких 31 стаття в Україні, Російскій Федерації, Індії, Ізраїлі, монографії «Лекарственные растения и обмен мочевой кислоты» (2014), 4 патенти України на винахід, 9 патентів України на корисну модель, 2 інформаційних листа Укрмедпатентінформу, методичні рекомендації, 8 статей у Фармацевтичній енциклопедії. На сьогодні проводить дослідження в оригінальному, маловивченому та актуальному напряму – фармакології пуринового обміну у взаємозв’язку з іншими метаболічними шляхами та функціональним станом ЦНС і вісцеральних систем, а також здійснює вивченн метаболічних, органопротекторних, психотропних ефектів перспективних фармакологічних препаратів.  Із 2012 р. є відповідальною з НДР кафедри. Координує роботу наукової лабораторії кафедри.

Громадська діяльність. Активно виконує громадські доручення як координатор Харківського регіонального відділення Всеукраїнської громадської організації «Асоціація фармакологів України» по Національному фармацевтичному університету. Брала участь у роботі VІІІ Національної школи молодих вчених фармакологів пам‘яті акад. АМН України О.В. Стефанова (2008 р.), а також III (2006) та IV (2011) Національних з’їздів фармакологів України. В межах наукової співпраці виконує рецензування статей для англомовних журналів PLOS one та Cellular Physiology and Biochemistry (з 2014).

Нагороди. Почесна відзнака «Аптекар» громадської організації «Харківська обласна асоціація фармацевтичних працівників» у номінації «Надія фармацевтичної науки. Кращий аспірант НФаУ» (2009).

Print Friendly