Кафедра фармакологии

ЦИВУНІН Вадим Володимирович

Цывунин Вадим ВолодимировичЦИВУНІН Вадим Володимирович (09.07.1990, м.Чугуїв Харківської області) – кандидат фармацевтичних наук, асистент кафедри фармакології.

Закінчив із відзнакою НФаУ за спеціальністю «Фармація» у 2012 р. У 2012-2013 рр. навчався в магістратурі НФаУ. У 2013-2016 рр. – аспірант кафедри фармакології НФаУ. Працював за сумісництвом старшим лаборантом кафедри фармакології (2012-2015 рр.), молодшим науковим співробітником Центральної науково-дослідної лабораторії (2015-2016 рр.). Асистент кафедри фармакології з 2016 року.

Навчально-методична робота. Проводить практичні та семінарські заняття з дисциплін «Фармакологія», «Побічна дія ліків», «Основи раціонального використання ліків» (для студентів спеціальності «Фармація»), «Фармакологія біотехнологічних препаратів» (для студентів спеціальності «Біотехнологія»), «Теоретичні основи планування експерименту» (для магістрантів спеціальності «Клінічна фармація»). Є співавтором навчального посібника з фармакології.

Науково-дослідна робота: пошук та дослідження нових протисудомних засобів, у тому числі рослинного походження. У 2016 р. захистив кандидатську дисертацію за темою «Пошук нових антиконвульсантів рослинного походження (експериментальне дослідження)» під керівництвом д.мед.н., проф. Штриголя С.Ю. Є автором та співавтором понад 40 наукових праць, з них 16 статей у наукових фахових виданнях, рекомендованих МОН України, у тому числі 2 статті у зарубіжних виданнях, 2 патенти України на винахід, 2 патенти України на корисну модель, 18 тез доповідей, видано 2 інформаційних листи про нововведення в сфері охорони здоров’я.

Громадська діяльність. Є дійсним членом Всеукраїнської громадської організації «Асоціація фармакологів України» та Міжнародного союзу фундаментальної та клінічної фармакології (International Union of Basic and Clinical Pharmacology ­­– IUPHAR). Нагороджений почесною грамотою НФаУ, дипломом I ступеня «Кращій викладач НФаУ». Бере активну участь у профорієнтаційній роботі кафедри, популяризуючі НФаУ на загальноміських заходах «Наукові пікніки», «Ніч науки», «День здоров’я» тощо.

Print Friendly, PDF & Email