Кафедра фармакології

VII Пленумі Українського наукового товариства патофізіологів

10–12 жовтня 2018 р. співробітники кафедри фармакології: завідувач кафедри
проф. С.Ю. Штриголь, доц. О.В. Товчига та асистент
Р.Д. Дейко взяли участь у VII Пленумі  Українського наукового товариства патофізіологів  та науково-практичній конференції «Інтегративні механізми патологічних процесів:  від експериментальних  досліджень до клінічної практики»,  присвячених 110-річчю з дня народження  члена-кореспондента  АМН СРСР, професора М.Н. Зайка.

На пленарному засіданні було зроблено доповіді «Сечова кислота – неоднозначний чинник за нормальних та патологічних умов. моделювання порушень обміну сечової кислоти» (доц. Товчига О.В.) та «Тривала блокада центральних мускаринових рецепторів відтворює первинні патогенетичні ланки хвороби Альцгеймера у щурів» (ас.Р.Д. Дейко), які дістали позитивну оцінку наукового загалу та викликали жваву дискусію.

Print Friendly, PDF & Email