НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КАФЕДРА ФАРМАКОЛОГІЇ

Нарада завідувачів однопрофільних кафедр

Нарада завідувачів однопрофільних кафедр, що викладають фармакологію студентам фармацевтичних факультетів ВНЗ МОЗ України   IMG_2824 IMG_2805 IMG_2834 12 квітня 2016 р. на кафедрі фармакології та лікарської токсикології відбулася наради завідувачів однопрофільних кафедр, що викладають фармакологію студентам фармацевтичних факультетів ВНЗ МОЗ України. У нараді взяли участь завідувачі однопрофільних кафедр та відповідальні за викладання фармакології на фармацевтичних факультетах: зав. кафедри фармації Буковинського державного медичного університету доц. О.В. Геруш, професор кафедри фармації Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, проф. Т.А. Германюк, зав. кафедри фармації Дніпропетровської медичної академії проф. О.А.Подплетня та завуч цієї кафедри канд. фарм. наук К.В. Соколова, завуч кафедри фармакології, клінічної фармакології та фармакотерапії Донецького національного медичного університету ім. М.Горького, асистент І.А. Гейко, зав. кафедри фармакогнозії, фармакології і ботаніки Запорізького державного медичного університету доц. С.Д. Тржецинський, завуч кафедри фармакології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця доц. Н.В. Савченко, зав. кафедри фармакології та клінічної фармакології Луганського державного медичного університету  доц. М.В. Оглобліна, зав. кафедри фармакології  з клінічною фармакологією Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського професор О.М. Олещук, а також завідувач опорної кафедри фармакології та лікарської токсикології НФаУ професор С,Ю.Штриголь та професорсько-викладацький склад зазначеної кафедри.  Отже, у нараді, яка мала насичену програму, взяли участь 9 із 12 однопрофільних кафедр ВНЗ МОЗ України. IMG_2829 Нараду відкрив завідувач опорної кафедри, докт. мед. наук, професор С.Ю. Штриголь. Із доповіддю «Методичні засади проведення занять та читання лекцій з фармакології» виступила докт. фарм. наук, професор К.Г. Щокіна (НФаУ). IMG_2838Доповідь «Методичне забезпечення навчального процесу з фармакології» представила докт.мед.наук, проф. С.М. Дроговоз (НФаУ).          Із доповіддю «Науково-методичні основи викладання фармакології студентам фармацевтичного факультету» виступила канд. мед. наук, доц. Н.В. Савченко (НМУ ім. О.О.Богомольця).IMG_2844 Доповідь «Оптимізація тестів для ліцензійного іспиту КРОК-1 та порядку їх затвердження для бази даних» представила канд.мед.наук, доц. В.П. Вереітинова (НФаУ). Досвідом використанням інтерактивних методів навчання в процесі вивчення фармакології студентами фармацевтичного факультету IMG_2845IMG_2846поділилася зав. кафедри,  докт. мед. наук, проф. О.М. Олещук (ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського). Про особливості викладання фармакології студентам заочної (дистанційної) форми навчання розповів канд. фарм. наук, доц. А.В. Таран (НФаУ). Доповідь «Методика оцінювання успішності студентів з фармакології в умовах кредитно-модульної системи» представив зав. кафедри, докт. біол. наук, доц. С.Д. Тржецинський (ЗДМУ). Із доповіддю «Особливості викладання фармакології студентам фармацевтичного факультету на кафедрі фармації ВДНЗ України «Буковинський IMG_2849державний медичний університет» виступив зав. кафедри канд. фарм.наук, доц. О.В. Геруш (БДМУ). Результати анкетування однопрофільних кафедр щодо особливостей методичних підходів до викладання фармакології на фармацевтичних факультетах, використання навчальної літератури, організації самостійної роботи студентів, наукових досліджень та впровадження IMG_2850лікарських препаратів узагальнив зав. опорної кафедри, докт. мед. наук, проф. С.Ю. Штриголь (НФаУ). У рамках «круглого столу» учасники наради обговорили нагальні питання вдосконалення викладання фармакології, шляхи оптимізації фармакологічної підготовки студентів та підготовки навчальної літератури нового покоління, необхідність створення нової програми з фармакології, важливість поліпшення підготовки до складання ліцензійного іспиту КРОК-1 та практичні підходи до цього, перспективи IMG_2853проведення Всеукраїнської олімпіади з фармакології  для студентів 3 курсу фармацевтичних факультетів. Завідувачі однопрофільних кафедр високо оцінили позитивний досвід інтерактивних методів навчання в ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського та у НФаУ, використання відео лекцій та відеозаписів навчальних експериментів у НФаУ.  Ці питання знайшли IMG_2835віддзеркалення в резолюції нараді, учасники якої одностайно відмітили позитивні результати зустрічі, яка має стати систематичною. IMG_2808 IMG_2802

Print Friendly, PDF & Email