______NATIONAL UNIVERSITY OF PHARMACY______ Department of Pharmacology

Позднякова Анастасія Юріївна

Позднякова Анастасія Юріївна (26.03.1986, м.Харків) – доцент кафедри фармакології НФаУ.

Закінчила НФаУ 2008, в якому працює: старший лаборант 2008 аспірант 2009-2012, асистент 2012, з 2015 на посаді доцента кафедри фармакології та лікарської токсикології.

Навчально-методична робота. Викладає фармакологію англійською мовою для іноземних студентів  співавтор навчальних посібників( Pharmacology summary of lectures on special pharmacology. P. II 2012. Pharmacology  manual for  practice on special pharmacology . P. II 2012 ; Toxicology summary of lectures , practice and tests on toxicology 2011;General prescription : manual for foreign students of pharmaceutical and medical specialities, teachers , doctors and pharmacists 2012.

Науково-дослідна робота. Подала до захисту кандидатську дисертацію « Фармакологічне вивчення екстракту з суцвіть липи серцелистої  як противиразкового засобу» 2012 . Науковий керівник – доцент Т.О.Куценко. Результати науково-дослідної роботи узагальнено в 7 статтях , співавтор патенту України на винахід , патенту України на корисну модель, інформаційного листа та 10 тез доповідей на науково-практичних конференціях. Виступала на міжнародних з’їздах та конференціях.

Громадська діяльність. Є дійсним членом всеукраїнської організації «Асоціація фармакологів України »та Міжнародної асоціації фармакологів 2008.

 

Print Friendly, PDF & Email